Naavatar PILP-Järjestelmä tuo merkittäviä säästöjä kiinteistöjen lämmityskustannuksiin

Lämmön talteenotossa Naavatar poistoilmapumppu-järjestelmä tuo merkittäviä säästöjä kiinteistöjen lämmityskustannuksiin. Mitä suurempi kiinteistö on kyseessä, sitä suurempi on rakennuksen poistoilmamäärä ja poistoilmasta talteen saatu energiamäärä.

Alla olevassa taulukossa on kerrottu minkä kokoisissa asuintaloissa voidaan käyttää minkäkin kokoista yksikköä ja mikä tällöin on saavutettu säästö. Säästö on laskettu kaukolämmön hinnalla 70 EUR/MWh, sähkön hinnalla 100 EUR /MWh ja Naavatar PILP-järjestelmän kokonais-COP kertoimella 3.3.

 

Järjestemä Asuntoja kpl Nimellisteho (kW) Poistoilma- määrä (m³/s) Vuotuinen energiansäästö parhaimmillaan (MWh) Säästö EUR
Naavatar 1 25 22 0,8 150 5 955 EUR
Naavatar 2 35 30 1,1 210 8 336 EUR
Naavatar 3 45 40 1,4 280 11 115 EUR
Naavatar 4 70 60 2,1 420 16 673 EUR
Naavatar 5 90 80 2,7 560 22 230 EUR
Naavatar 6 120 100 3,6 700 27 788 EUR
Naavatar 7 135 120 4,1 830 32 948 EUR